КОНТАКТИ

Свържете се с нас

Членове на УС на АПОБ:
Зам. председател ланд. арх. Албена Мирчева – 0898665260

Членове:
ланд. арх. Веселка Трифонова – 0888526532
ланд. арх. Петя Нановска – 0888413741

Членове на КС на АПОБ:
Председател:
Емилия Петрова – 0888986220

Членове:
Илиян Иванов – 0888516099
Деян Трифонов – 0887748061

Scroll to Top