Документи

ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, На основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от Устава на сдружението и съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В […]

ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ Прочетете повече »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от Устава на сдружението и съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Прочетете повече »

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На основание чл. 13 ал.6 от Устава на „Асоциация на професионалните озеленители в България”, Ви уведомявам, че съгласно Решение на Управителния съвет, свиквам ОБЩО СЪБРАНИЕ на „Асоциация на професионалните озеленители в България”. Изтеглете: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Прочетете повече »

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 28.02.2020 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на основание чл. 13, ал. 9, т. 1 от Устава на „Асоциацията на професионалните озеленители в България“: заседание Определя дневен ред на Извънредното  общо  събрание на АПOБ  както следва:   Представяне на Одитен доклад за извършен

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Прочетете повече »

Извънредно положение в страната

Уважаеми колеги, впредвид създалата се ситуация и обявеното извънредно положение в страната, Извънредното общо събрание се отменя. Датата за следващото събрание ще бъде насрочена допълнително. Бъдете здрави!

Извънредно положение в страната Прочетете повече »

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 28.02.2020 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на основание чл. 13, ал. 9, т. 1 от Устава на „Асоциацията на професионалните озеленители в България“: Определя дневен ред на Извънредното  общо  събрание на АПOБ  както следва:   Представяне на Одитен доклад за извършен вътрешен

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Прочетете повече »

Scroll to Top