УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл. 13 ал.6 от Устава на „Асоциация на професионалните озеленители в България”, Ви уведомявам, че съгласно Решение на Управителния съвет, свиквам ОБЩО СЪБРАНИЕ на „Асоциация на професионалните озеленители в България”.

Изтеглете: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Scroll to Top